Bài hát của Mixue đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội thời gian gần đây. Với nhịp điệu vui vẻ, cuốn hút và truyền cảm, bài hát này nhanh chóng được các bạn trẻ yêu thích, tạo thành xu hướng mới. Ngoài Tiếng Trung và Tiếng Anh, bài hát của Mixue còn có phiên bản tiếng Việt, các bạn có thể tham khảo phía dưới nhé.

Thông tin bài hát Mixue

  • Tên Tiếng Trung : 蜜雪冰城主题曲 (Mì xuě bīng chéng zhǔtí qū)
  • Dịch sang Tiếng Anh: Honey Snow Ice City Theme Song 
Bài Hát Mixue Tiếng Trung và Tiếng Anh – Mì xuě bīng chéng zhǔtí qū – Honey Snow Ice City Theme Song

Lời bài hát Mixue

nǐ ài wǒ   wǒ ài nǐ 
你 爱 我   我 爱 你 
mì xuě bīng chéng tián mì mì 
蜜 雪  冰   城    甜   蜜 蜜 
nǐ ài wǒ   wǒ ài nǐ 
你 爱 我   我 爱 你 
mì xuě bīng chéng tián mì mì 
蜜 雪  冰   城    甜   蜜 蜜 
nǐ ài wǒ ya wǒ ài nǐ 
你 爱 我 呀 我 爱 你 
nǐ ài wǒ   wǒ ài nǐ 
你 爱 我   我 爱 你 
mì xuě bīng chéng tián mì mì 
蜜 雪  冰   城    甜   蜜 蜜 

I love you
You love me
MIXUE Ice cream and tea
I love you
You love me
MIXUE Ice cream and tea
I love you
You love me
I love you
You love me
MIXUE Ice cream and tea

Lần 2:
nǐ ài wǒ   wǒ ài nǐ 
你 爱 我   我 爱 你 
mì xuě bīng chéng tián mì mì 
蜜 雪  冰   城    甜   蜜 蜜 
nǐ ài wǒ   wǒ ài nǐ 
你 爱 我   我 爱 你 
mì xuě bīng chéng tián mì mì 
蜜 雪  冰   城    甜   蜜 蜜 
nǐ ài wǒ ya wǒ ài nǐ 
你 爱 我 呀 我 爱 你 
nǐ ài wǒ   wǒ ài nǐ 
你 爱 我   我 爱 你 
mì xuě bīng chéng tián mì mì 
蜜 雪  冰   城    甜   蜜 蜜 


I love you
You love me
MIXUE Ice cream and tea
I love you
You love me
MIXUE Ice cream and tea
I love you
You love me
I love you
You love me
MIXUE Ice cream and tea

Bài hát Mixue Tiếng Việt

Xem xong bài viết thấy khát nước làm cốc mixue nha ^^.

Các bạn có thể tham khảo thực đơn các món mixue tại đây:

Trả lời