🌿Ngày 21/5 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Trà.

🌿Trà đã có từ hơn 5.000 năm trước nhưng những đóng góp của nó cho sức khỏe, văn hóa và phát triển kinh tế xã hội vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trà là một trong những đồ uống lâu đời nhất thế giới và là đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới, sau nước.

Nhân ngày quốc tế Trà, tới MIXUE uống các loại trà hoa quả và trà sữa thôi!


Trả lời